Po raz kolejny poruszam temat kłopotliwego chodnika na ulicy Wyzwolenia w okolicach skrzyżowania z ulicą Andersa, który bezmyślnie wyremontowano przy okazji budowy linii tramwajowej do Fordonu. Jeżeli nie pamiętacie, chodnik wygląda tak:

 

Więc zdaniem projektantów, piesi powinni chodzić tak:

 

Dlaczego droga pieszego nie może być prosta?

 

Wysłałem pytanie do spółki Tramwaj Fordon, która jest odpowiedzialna za przebudowę tego chodnika, dlaczego w tym miejscu poprowadzono chodnik w taki dziwny i nielogiczny sposób, zmuszając pieszego do chodzenia zygzakiem oraz dwukrotnego przecinania tej samej drogi dla rowerów na odcinku kilku metrów, dlaczego brakuje tych dwóch dodatkowych metrów chodnika. Odpowiedziano mi w następujący sposób:

W nawiązaniu do Pana pisma pragnę poinformować, że mimo iż wydaje się prowadzenie chodnika w tym miejscu dziwne, jego wykonanie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Więcej informacji o tej niemerytorycznej korespondencji ze spółki Tramwaj Fordon zawarłem w poprzednim wpisie na ten temat.

 

Runda 2

Po raz drugi musiałem poprosić spółkę Tramwaj Fordon o merytoryczną odpowiedź na wcześniej zadane pytania. Odpowiedź, którą otrzymałem jest niesatysfakcjonująca, ale przynajmniej merytoryczna…

[…] Jest faktem, że odcinek chodnika zlokalizowany wzdłuż ścieżki rowerowej skróciłby przejście dla osób idących z ul. Andersa w ul. Wyzwolenia o ok. 10m. Niemniej projektant nie ujął tego skrótu w projekcie budowlanym, Zarządca Drogi uzgodnił przebieg projektowany a organ administracji zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia budowlanego zgodnie z tym projektem. W konsekwencji Wykonawca Robót wykonał prace drogowe w tym obszarze zgodnie z otrzymanym projektem. Sprawa w wymiarze finansowym jest niewielkiej wagi, niestety cały projekt budowy linii tramwajowej był współfinansowany ze środków unijnych, a to powoduje konieczność przestrzegania przepisów unijnych w tym zakresie. I tak obowiązuje nas tak zwany okres trwałości wynoszący 5 lat od momentu rozpoczęcia eksploatacji produktu projektu, czyli w naszym przypadku od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021r. W tym okresie zabronione są działania inwestycyjne w jakimkolwiek zakresie na wytworzonym produkcie. Tak więc realizacja skrótu, o który Pan zabiega będzie możliwa po zakończeniu tego okresu.

Co o tym sądzicie? Ciągnąć temat dalej? Bo to nie jest tak, że się nie da.

 

%d bloggers like this: