Bydgoszcz jest pełna nielogicznych, nieczytelnych lub niebezpiecznych miejsc dla pieszych. Moim zdaniem szczególne nagromadzenie wszystkiego co złe w tym zakresie występuje w Fordonie. Nic nie jest tutaj dokończone, niewiele miejsc zostało przemyślanych pod kątem użytkownika. Co czwarty bydgoszczanin mieszka na Fordonie, więc problemu nie można bagatelizować. Tym razem piszę o dwóch fordońskich chodnikach.

 

Ulica Lawinowa, Fordon

Zadałem ZDMiKP pytanie, dlaczego wybudowany niedawno chodnik na ulicy Lawinowej nie spełnia wszystkich wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Latarnie stojące na chodniku usytuowano w taki sposób, że piesi muszą obok nich przechodzić nich swobodnie, a jedynie jeden za drugim. Obok latarni ledwie zmieści się wózek dziecięcy lub inwalidzki. Szerokość chodnika także odbiega od minimalnej szerokości wymienionej w rozporządzeniu.

 

Niestety nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie, choć było ono bardzo proste i konkretne. Zamiast tego otrzymałem jedynie wymijającą odpowiedź:

[…] Mając na uwadze dojście do kościoła i szkoły przedmiotowym chodnikiem Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy rozważy możliwość poszerzenia opisanego ciągu pieszego.

Doświadczenie podpowiada mi, by interpretować to jako „bo nie, i co pan nam zrobi?!”. Nie wiem co o tym sądzić. Dlaczego po prostu nie wybudowano chodnika zgodnego z polskim prawem?

 

Ulica Gryfa Pomorskiego, Fordon

Na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Gryfa Pomorskiego zaobserwowałem, że infrastruktura piesza zbudowana jest bardzo nielogicznie. Chodnik z jednej strony wylotu ul. Gryfa Pomorskiego nie ma swojej kontynuacji z drugiej strony. Po południowej stronie ulicy chodnik kończy się w nietypowy sposób, szczególnie jest to widoczne po lewej stronie poniższego zdjęcia.

 

Z kolei po północnej stronie brakuje kilku metrów kostki chodnikowej, a sama geometria chodnika nijak nie trafia w południową stronę chodnika (koniecznie kliknij by powiększyć zdjęcie)

 

Poprosiłem więc ZDMiKP o udzielenie informacji co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, a także czy i kiedy planowane jest wybudowanie chodnika w tym miejscu w jakiś logiczny i bezpieczny dla użytkownika sposób. Nie oczekuję wiele prawda?

Tutaj także nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi, ale doceniam fakt, że problem zostanie rozwiązany.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy […] uprzejmie informuje, że w celu zachowania ciągłości infrastruktury dla pieszych planuje budowę fragmentu brakującego chodnika (oraz korektę po drugiej stronie jezdni) przy ul. Gryfa Pomorskiego w III lub IV krwartale br.

 

Ulica Witkiewicza, Fordon

Na chodniku przy ulicy Witkiewicza zaobserwowałem typową dla Fordonu nieciągłość chodnika.

 

Po wielu latach, jakiś czas temu nasypano w tym miejscu trochę ziemi, co jednak wygląda karykaturalnie.

Wysłałem więc pytanie do ZDMiKP, czy chodnik na ulicy Witkiewicza leży na terenie miejskim, a jeżeli tak, to proszę o udzielenie informacji dlaczego w tym miejscu nie został wybudowany chodnik zgodny z polskim prawem i jak właściwie piesi mają chodzić w tym miejscu. Odpowiedź wymijająca, ale pozytywna.

[…] brakujący odcinek chodnika przy ulicy Stanisława Witkiewicza przed skrzyżowaniem z ulicą Pelplińską zostanie wykonany w III kwartale 2016 roku.

 

Ulica 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

Zmieniam lokalizację – czas na Kapuściska. Na ulicy 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej znak poziomy na przejściu dla pieszych jest kompletnie niewidoczny. Ponadto znak „Piesi na jezdni” daje do zrozumienia, że wybudowana w tym miejscu infrastruktura nie uwzględnia potrzeb pieszych. Poprosiłem o udzielenie informacji, czy planowana jest budowa chodnika na tej ulicy (do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) oraz czy i kiedy będzie odnowione malowanie „zebry” na przejściu dla pieszych.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy […] uprzejmie informuje, że na chwilę obecną nie prowadzi i nie planuje żadnej inwestycji na ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Ewentualna budowa chodnika wymagałaby ingerencji w geometrię jezdni. Jednocześnie ZDMiKP pragnie poinformować, że przejście dla pieszych na omawianej ulicy zostanie odtworzone w trakcie renowacji oznakowania poziomego, które planuje się przeprowadzić do końca lipca bieżącego roku.

Rozumiem, że jest to raczej niezbyt ważna ulica, ale ciężko mi zaakceptować fakt, że piesi po prostu muszą tu chodzić po jezdni. Będzie odtworzone oznakowanie przejścia dla pieszych… sprawdzę!

 

Ulica Jezuicka, Stare Miasto

Na ulicy Jezuickiej tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Niedźwiedzią na chodniku stoi duża betonowa donica. Pierwotnie stała ona częściowo na jezdni i prawdopodobnie jej celem było uspokojenie ruchu i wyeliminowanie części nielegalnie parkujących samochodów. Od jakiegoś czasu donica stała jednak na chodniku. Domyślam się, że została przestawiona z powodu skarg kierowców (czyli zapewne donica spełniała swoje zadanie). Niestety stojąc na chodniku zajmowała jego zdecydowaną większość zmuszając pieszych do mijania jej poprzez wchodzenie na jezdnię. Poprosiłem więc o przestawienie donicy w taki sposób, by zagwarantować minimalną wymaganą polskim prawem szerokość chodnika.

 

Donicę przestawiono, obowiązkowej uprzejmości w postaci pisemnej odpowiedzi nie poczyniono.

 

Ciąg dalszy nastąpi!

Temat będę rozwijał. Jeżeli chcesz, żebym poruszył problem występujący na Twojej ulicy lub osiedlu, to wyślij mi zdjęcie i informację o lokalizacji. Na pewno zajmę się każdą sprawą 🙂

%d bloggers like this: